Rewaloryzacja Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdróju

Rewaloryzacja Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdróju

REWALORYZACJA L.O. IM. E. ROMERA W RABCE-ZDROJU

inwestor: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

zespół: Zeriba

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 5130,60m² powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 1156,2m² kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 4046,90m³.