Rewaloryzacja budynku dawnego "Sokoła" w Sieniawie

Rewaloryzacja budynku dawnego “Sokoła” w Sieniawie

REWALORYZACJA BUDYNKU DAWNEGO “SOKOŁA” W SIENIAWIE (WOJ. PODKARPACKIE)

inwestor: Miasto i Gmina Sieniawa

zespół: Zeriba + (konstrukcja) JK PROJEKT F.P.U. Jan Kowalski + (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) EL-COMPLEX Krzysztof Kokoszka + (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 2696,00m² powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 1003,76m² kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 4513,00m³.