Klub tenisowy w Krakowie

Klub tenisowy w Krakowie

KLUB TENISOWY W KRAKOWIE.

inwestor: prywatny

zespół: Zeriba

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 18900m², powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 7049,90m², kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 38113,80m³.