Przebudowa Domu Kultury w Nowym Targu

Przebudowa Domu Kultury w Nowym Targu

PRZEBUDOWA DOMU KULTURY W NOWYM TARGU.

inwestor: Starostwo Powiatowe

zespół: Zeriba + (konstrukcja) inż. Jan Baran + (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) EL-COMPLEX Krzysztof Kokoszka + (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz

powierzchnia zabudowy: 488,04m², powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 175,33, kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 709,77m³.