Hala sportowa przy SOSW w Nowym Targu

Hala sportowa przy SOSW w Nowym Targu

HALA SPORTOWA PRZY SOSW W NOWYM TARGU.

inwestor: Starostwo Powiatowe

zespół: Zeriba + (konstrukcja) JK PROJEKT F.P.U. Jan Kowalski + (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) EL-COMPLEX Krzysztof Kokoszka + (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 26938m², powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 3130,05m², kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 33218,08m³.