Kompleks hotelowy  w Juczycach

Kompleks hotelowy w Juczycach

KOMPLEKS HOTELOWY W JUCZYCACH.

inwestor: prywatny.

zespół: Zeriba + (konstrukcja) inż. Jan Baran + (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) EL-COMPLEX Krzysztof Kokoszka + (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz.

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 43671 powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 1886,56 .