Bank BPS w Skawie

Bank BPS w Skawie

BANK BPS W SKAWIE.

inwestor: Bank BPS

zespół: Zeriba + (konstrukcja) inż. Jan Baran + (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) inż. Jan Solarczyk + (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz.

powierzchnia zabudowy: 195,87 m² powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 151,49m², kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 618,27 m³.

camera01-copy

camera04

camera02

skawa2

Budowa