Rewaloryzacja budynku dawnego "Sokoła" w Nowym Targu

Rewaloryzacja budynku dawnego “Sokoła” w Nowym Targu

REWALORYZACJA BUDYNKU DAWNEGO “SOKOŁA” W NOWYM TARGU

inwestor: Starostwo Powiatowe

zespół: Zeriba

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 2696,00m² powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 1003,76m² kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 4513,00m³.