Projekt parku miejskiego i przestrzeni rekreacyjnych w Staszowie

Projekt parku miejskiego i przestrzeni rekreacyjnych w Staszowie

inwestor: Urząd Miasta

zespół: Zeriba

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 193184,20m².