Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

zespół: Zeriba

powierzchnia zabudowy: 199,62 m².

powierzchnia użytkowa obiektu: 161,02 m².

r1

rol2

rol3

rol4

rol5