Hala sportowa przy ZSE w Nowym Targu

Hala sportowa przy ZSE w Nowym Targu

HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM TARGU.

inwestor: Powiat Nowotarski

zespół:
Zeriba
+ (konstrukcja) JK PROJEKT F.P.U. Jan Kowalski
+ (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) EL-COMPLEX Krzysztof Kokoszka
+ (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 4308,20m²
powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 722,97m²
kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 4923,20m³