Rewaloryzacja ratusza w Sieniawie z projektem wieży

Rewaloryzacja ratusza w Sieniawie z projektem wieży

REWALORYZACJA RATUSZA W SIENIAWIE Z PROJEKTEM WIEŻY.

inwestor: Miasto i Gmina Sieniawa

zespół: Zeriba + (konstrukcja) mgr inż. Jerzy Olesiak, mgr inż. Piotr Sikora + (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) EL-COMPLEX Krzysztof Kokoszka + (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz

powierzchnia zabudowy: 919,00m² powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 2250,50m² kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 12032,30m³.

Zdjęcia z budowy. Realizacja.