Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu

MODERNIZACJA SOSW W NOWYM TARGU

inwestor: Starostwo Powiatowe

zespół: Zeriba

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 26938m² powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 3130,05m² kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 33218,08m³.