Hala sportowa z budynkiem dydaktycznym przy Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce-Zdroju

Hala sportowa z budynkiem dydaktycznym przy Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce-Zdroju

HALA SPORTOWA Z BUDYNKIEM DYDAKTYCZNYM PRZY L.O. IM. E. ROMERA W RABCE-ZDROJU

inwestor: Starostwo Powiatowe

zespół: Zeriba + (konstrukcja) JK PROJEKT F.P.U. Jan Kowalski + (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) EL-COMPLEX Krzysztof Kokoszka + (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) P.P.P. Stanisław Bakalarz

powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 5130,60m² powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 5130,67m² kubatura projektowanego obiektu, bez uwzględnienia ewentualnej części istniejącej: 9814,74m³.